“Globale boekhoudkundige en fiscale begeleiding van uw onderneming”

  • Boekhouding eenmanszaken en vennootschappen

  • Van verwerken facturen tot jaarafsluiting en indienen van alle diverse aangiftes (BTW, vennootschapsbelasting, personenbelasting, …)

  • Oprichten vennootschappen
  • Startersbegeleiding
  • Omvorming eenmanszaak naar vennootschap
  • Begeleiding overname en overdracht onderneming

  • Fiscale optimalisatie

  • Financiële planning

  • Digitalisering